Chương Trình Anh Ngữ cho Những Người Nói Ngôn Ngữ Khác (ESOL)

Cung cấp Chương Trình Anh Ngữ cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác:

 

  Giáo Dục Đại Học

Giáo Dục Thường Xuyên (CE)

 ESL Căn Bản

ESOL chú trọng đến những sinh viên có nguyện vọng học tiếp lên đại học. Chương trình này vừa chuẩn bị nền tảng cho học đại học vừa giảng dạy cho sinh viên về nền văn hóa Mỹ và Anh trong các sinh hoạt hàng ngày, tạo điều kiện cho sinh viên giao tiếp với người bản xứ. Ngoài ra trường còn tổ chức các khóa học rèn luyện kỹ năng đọc, viết, và đàm thoại giao tiếp.

Có bốn mức độ cho từng kỹ năng, từ sơ cấp đến nâng cao. Các lớp học Rèn Luyện Kỹ Năng Ngôn Ngữ tạo cơ hội cho sinh viên rèn luyện hoặc nâng cao các kỹ năng riêng biệt, như ngữ pháp, phát âm, nói chuyện trước công chúng, dạy học kết hợp với hoạt động cộng đồng và chuẩn bị thi TOEFL iBT.


Muốn biết thêm thông tin

Các khóa học giáo dục CE chú trọng đến các học viên chuẩn bị bước vào nghề  đòi hỏi phải thông thạo kỹ năng Anh Văn. Chương trình này tập trung vào giảng dạy Anh Văn giao tiếp hàng ngày, liên quan đến công việc kinh doanh, thương mại, cũng như kỹ năng  đọc và nghe tin tức để cập nhật thêm thông tin và giải trí. 

Các khóa học này giảng dạy cho học viên vừa bắt đầu đến hết trình độ trung học phổ thông. Chương trình có nhiều lựa chọn khác nhau gồm giao tiếp ở nơi làm việc, viết báo cáo ở nơi làm việc, phát âm /ngữ điệu theo giọng địa phương,  và các khóa học chuyên ngành.


 


Muốn biết thêm thông tin

ESL căn bản chú trọng đến các lớp học dành cho học viên muốn học Anh ngữ giao tiếp hàng ngày, nâng cao kỹ năng làm việc, và trợ giúp học viên trong các hoạt động như đi thuê nhà, mua sắm, và giao tiếp ở nơi làm việc. Các lớp học này dành cho người vừa mới bắt đầu, kể cả những người có trình độ đọc và viết rất hạn chế.

 Miễn phí cho các lớp học Anh ngữ căn bản, và các lớp học này chỉ được mở tại LSC-North Harris. Ngoài ra, chương trình còn đòi hỏi những học viên từ 18 tuổi trở lên có trình độ học vấn căn bản. Người 17 tuổi có thể ghi danh vào các lớp học này khi đã chính thức nghỉ học, và có giấy phép có chữ ký của cha mẹ.


Muốn biết thêm thông tin


Các chương trình này có sẵn tại:

  • CyFair
  • Kingwood
  • Montgomery
  • North Harris
  • Tomball

Muốn biết thêm thông tinchi tiết , hãy click vào link Khoa Anh Ngữ cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác(English for Speakers of Other Languages Department).

Hướng Dẫn Ghi Danh của chúng tôi sẽ giúp quý vị học viên chuẩn bị cho tiến qui trình nộp đơn.
Sinh viên đương nhiệm đang theo học tại LSCS Có chuẩn bị ghi danh các khóa học lấy tín chỉ không? Hãy ghi danh ngay bây giờ
Sinh viên giáo dục liên tục Học viên đã tốt nghiệp THPT Nộp đơn và ghi danh vào mọi lúc cho hầu hết các khóa học. Hãy ghi danh ngay bây giờ