Chương Trình & Lớp Học

Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star cung cấp nhiều cơ hội học tập thông qua các chương trình và lớp học khác nhau. 

Muốn biết thêm thông tin về khóa hóc cung cấp, xin viếng thăm trang chương trình và lớp học.


Chương trình và lớp học được mở:

Kế toán 
Quảng cáo 
Phụ tá hành chánh 
Giáo dục người lớn 
Nông nghiệp  
Năng lượng thay thế  
Huấn luyện thú vật 
Nhân loại học 
Kiến trúc 
Nghệ thuật 
Thiên văn học 
Chuyên gia hệ thống nghe nhìn 
AutoCAD 
Kỹ thuật xe hơi   
Quản lý hàng không 
Sinh học     
Kỹ thuật sinh học  
Kinh doanh 
Hóa học  
Giám đốc giữ trẻ 
Gia công cơ khí CNC 
Nghiên cứu truyền thông 
Kỹ thuật thông tin vi tính 
Tin học  
Quản lý xây dựng 
Kỹ thuật ăn mòn 
Khoa học về người tiêu dùng và bán hàng 
Mỹ dung học 
Giáo dục cố vấn 
Xét xử hình sự 
Khiêu vũ 
Vệ sinh và phụ tá nha khoa 
Chụp y tế chẩn đoán  
Kỹ thuật viên máy dầu 
In ấn số 
Kịch nghệ 
Giáo dục lái xe 
Siêu âm tâm ký  
Kinh tế 
Học vấn 
Thợ điện 
Kỹ thuật điện tử  
Chuyên viên dịch vụ y tế khẩn cấp 
Kỹ thuật (Engineering) 
Kỹ thuật thiết kế đồ họa   
Tiếng Anh 
Anh ngữ cho người nói ngôn ngữ khác 
Quản lý cơ sở   
Tài Vụ