Thuật Ngữ và Định Nghĩa

Viên chức nhà trường được chỉ định (DSO)

 • Viên chức nhà trường được chỉ định (Designated School Official, hay DSO) là nhân viên Trường Cao Đẳng Lone Star, đây không là đại diện tư nhân hoặc chánh phủ Hoa Kỳ
 • Hỗ trợ quý vị chuẩn bị tài liệu nhập cảnh
 • Chứng thực giấy tờ đi lại của quý vị
 • Ký tên vào I-20 khi quý vị ra khỏi Hoa Kỳ (thí dụ như đi nghỉ hè hoặc về thăm quê hương)
 • Tư vấn về học tập

Sở Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS)

 • Cơ quan thuộc Bộ An Ninh Tổ Quốc Hoa Kỳ (U.S. Department of Homeland Security, hay DHS)
 • Cung cấp dịch vụ điều quản
  • quyền công dân
  • giấy phép sinh viên quốc tế
  • Thay Đổi Tình Trạng (Change of Status, hay COS)
  • Huấn Luyện Thực Tập Tùy Chọn (Optional Practical Training, hay OPT) sau khi tốt nghiệp cao đẳng
  • người tị nạn
  • thường trú hợp pháp
  • giấy phép làm việc
  • tình trạng người tị nạn
  • thay đổi tài liệu nhập cư
  • nhập cư theo gia đình và việc làm
 • Văn phòng Texas gần nhất ở tại Mesquite, gần Dallas

Không di dân

 • Người này ở lại Hoa Kỳ trong thời gian nhất định để thực hiện một hoạt động cụ thể
  • học tập
  • kinh doanh
  • du lịch
 • Người này đã tạo dựng tư gia bên ngoài Hoa Kỳ và có ý định trở về sau khi hoàn tất hoạt động cụ thể

Bộ An Ninh Tổ Quốc Hoa Kỳ (DHS)

 • Được thành lập năm 2002
 • Hợp nhất các trách nhiệm của Sở Di Trú và Nhập Tịch (Immigration and Naturalization Service, hay INS) trước đây và lập thành ba phân ban riêng biệt
  • Sở Công Dân và Di Trú (Citizenship & Immigration Services, hay CIS)
  • Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (Immigration & Customs Enforcement (ICE)
  • Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng (Customs & Border Protection, hay CBP)

Thời gian lưu trú (Duration of Stay, hay D/S)

 • Khoảng thời gian mà người có tình trạng F- được nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
 • Dấu này được đóng vào thẻ I-94 tại cửa khẩu nhập cảnh
 • Duy trì khóa học bình thường hay hoạt động nào khác tuân hành quy định di trú để cho quý vị vẫn lưu lại hợp pháp ở Hoa Kỳ

Tài liệu giấy phép làm việc (Employment Authorization Document, hay EAD)

 • Thẻ có dán hình được văn phòng Sở Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (CIS) cấp theo mẫu I-765
 • Sinh viên F-1 có thể hội đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin EAD để tham gia vào Huấn Luyện Thực Tập Tùy Chọn (OPT) hoặc việc làm ngoài học xá dựa trên hoàn cảnh khó khăn kinh tế

Sinh viên F-1

 • Đây là tình trạng không di dân của quý vị sau khi được SEVIS I-20 từ trường cao đẳng được chứng nhận tại Hoa Kỳ để tiếp tục học tập toàn nhiệm
 • Tòa lãnh sự Hoa Kỳ sẽ đóng dấu vào hộ chiếu của quý vị để cho biết tình trạng nếu được chấp thuận

I-94 (Hồ sơ nhập cảnh/xuất cảnh)

 • Kiểm tra xem quý vị có nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ hay không
 • Thẻ màu trắng được viên chức DHS cấp tại cửa khẩu nhập cảnh ở phi trường hoặc biên giới
 • Sẽ được đóng dấu 'D/S' cho "thời gian lưu trú"

Mẫu SEVIS I-20A-B (I-20)

 • Kiểm chứng ttình trạng nhập cư của quý vị tại Hoa Kỳ
 • Được trường cao đẳng được DHS chứng nhận cấp sau khi hoàn tất thủ tục ghi danh
 • Dùng tài liệu này để nộp đơn xin thị thực sinh viên F-1 tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở quốc gia của quý vị
 • Nếu bị thất lạc, nên báo ngay cho vị cố vấn sinh viên quốc tế biết

Ngày rút hồ sơ

 • Chuyển hồ sơ SEVIS của quý vị từ trường học hiện nay đến trường khác theo lựa chọn của quý vị
 • Thủ tục chuyển trường kết thúc sau khi SEVIS đươc rút vào ngày quý vị yêu cầu; nên bàn thảo với vị cố vấn trước khi hoạch định việc chuyển hồ sơ

Phục hồi tình trạng nhập cư

 • Muốn được phục hồi tình trạng nhập cư, nên bàn thảo với vị cố vấn sinh viên quốc tế về cách nộp Mẫu I-539
 • Vẫn ở lại sau thời hạn cuối của I-20 là vi phạm tình trạng nhập cư

Ngày hoàn tất

1.     Mọi đòi hỏi để cấp văn bằng (kỳ thi và bài thi cuối khóa) đều được áp ứng và quý vị đã được chấm điểm cuối khóa

2.     Quý vị có 60 ngày sau ngày tốt nghiệp để rời khỏi Hoa Kỳ hoặc hoạch định chuyển trường hay ghi danh vào chương trình khác

3.     Không phải là ngày ghi trong SEVIS I-20

4.     Không phải là ngày tốt nghiệp

 

Chuyển trường cao đẳng

 • Có thể được thực hiện sau khi quý vị đã đáp ứng các đòi hỏi về ghi danh vào trường học theo lựa chọn của mình
 • Duyệt qua thủ tục chuyển trường cùng với DSO đương nhiệm/vị cố vấn sinh viên quốc tế và trường học nơi quý vị có ý định chuyển đến

Tình trạng

 • Mọi ngoại kiều nhập cảnh vào Hoa Kỳ đều thuộc loại không di dân
 • Sinh viên có tình trạng F-1
 • Quý vị phải tuân theo điều lệ F-1 trong thời gian lưu lại ở Hoa Kỳ.
 • Không tuân theo điều lệ này được coi là vi phạm tình trạng nhập cư
 • Ở lại sau thời hạn cuối của I-20 là vi phạm tình trạng nhâp cư
 • I-20 được đóng dấu thời hạn cuối để hoàn tất việc học tập – không cho gia hạn thời hạn cuối

Hộ chiếu (passport)

 • Mẫu giấy tờ tùy thân có dán hình được cấp trong thời hạn năm đến 10 năm
 • Phải gia hạn trong vòng ba tháng sau khi hết hạn--nên tham vấn với tòa đại sứ hay lãnh sự Hoa Kỳ ở quốc gia của quý vị để biết điều lệ cụ thể
 • Phải giữ sao cho vẫn còn hiệu lực nếu quý vị đang nộp đơn xin trợ cấp từ trường cao đẳng đang theo học hoặc USCIS
 • Các tòa đại sứ tọa lạc tại Houston, Texas, New York hoặc Washington, D.C.

Thị thực

 • Phù hiệu in an ninh thiết kế trên máy điện toán được tòa lãnh sự Hoa Kỳ đóng dấu vào hộ chiếu của quý vị
 • Cho biết mục đích của lần viếng thăm của đương sự đến quốc gia cụ thể và loại du lịch được chấp thuận
 • Không cho biết đương sự có thể ở lại Hoa Kỳ bao lâu.

Đi ra hải ngoại và nhập cảnh trở lại

 • Nếu rời khỏi Hoa Kỳ và nhập cảnh trở lại theo tình trạng sinh viên, quý vị cần có hộ chiếu còn hiệu lực được đóng dấu thị thực hợp lệ, và I-20 có chữ ký của DSO/vị cố vấn sinh viên quốc tế trong vòng sáu tháng vừa qua
 • Chuẩn bị để kiểm tra tình trạng tài chánh của quý vị
 • Gia hạn thị thực của quý vị trong khi đang ở tại quê nhà - nếu hết hạn

Gia hạn chương trình (gia hạn thời gian ở lại)

 • Bàn thảo với vị cố vấn sinh viên quốc tế về gia hạn chương trình nếu quý vị cần có thêm thời gian để hoàn tất việc học tập
 • I-20 được đóng dấu thời hạn cuối để hoàn tất việc học tập – không cho gia hạn thời hạn cuốiPhần dưới cùng của Mẫu