Tư vấn là yếu tố cần thiết cho việc học tập của quý vị học viên. Luôn có chuyên viên tư vấn giáo dục để trợ giúp quý vị học viên với nhiều dịch vụ học vấn khác nhau gồm ghi danh nhập học, trắc nghiệm, tư vấn, ghi danh, thư giới thiệu của học xá và nguồn cộng đồng, thủ tục bổ sung/gởi/rút hồ sơ, kế hoạch chuyển trường và qui trình cấp bằng tốt nghiệp. Hãy tham khảo qua ý kiến tư vấn viên của chúng tôi, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý học viên cần được giúp đỡ thêm. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị học viên!

Cố Vấn hay Chuyên Viên Tư Vấn?

Mỗi cơ sở LSCS đều tạo cơ hội cho sinh viên gặp gỡ các tư vấn viên lẫn chuyên viên tư vấn có giấy phép. Sinh viên nào phân vân nên đến gặp cố vấn hay chuyên viên tư vấn để tham khảo về vấn đề học tập, cá nhân, nghề nghiệp hay khuyết điểm của mình, có thể tham khảo qua thông tin về chuyên viên tư vấn hay cố vấn của chúng tôi.

Nội Dung Tư Vấn

 • Chương Trình Lấy Bằng Cấp và Chứng Chỉ
 • Hướng Dẫn Tư Vấn
 • Bài Trắc Nghiệm
 • Kiểm tra đầu vào
 • Tư vấn về Giáo Dục Thường Xuyên (không lấy chứng chỉ)
 • Qui trình Chuyển Trường
 • Thông Tin về Cấp Bằng Tốt Nghiệp
 • Chương Trình Lấy Văn Bằng Danh Dự LSC

Ghi Danh

Sau khi sinh viên được tư vấn, thì bước kế tiếp là ghi danh. Sinh viên cần phải biết rõ cách ghi danh, dạng môn học, phương thức và thời hạn trả tiền.

 • Qui trình đăng ký nhập học
 • Mô Tả Môn Học
 • Phương Thức Trả Tiền
 • Các Mẫu

Giờ Tư Vấn

 Mùa xuân (Ngày 3 tháng Giêng - ngày 16 tháng Năm, 2010)

 Thứ Hai - thứ Năm

8:00 sáng - 7:00 tối

 Thứ Sáu

9:00 sáng - 3:00 chiều

Thứ Bảy

9:00 sáng - 2:00 chiều

 

Liên lạc với chuyên viên tư vấn:

 

 

LSC-Cy-Fair

LSC-Kingwood

LSC-Montgomery

281.290.3200
cfc.info@lonestar.edu
9191 Barker Cypress Rd.
Cypress, TX 77433 LRNC-140A

281.312.1604
kingwood.advising@lonestar.edu
20000 Kingwood Dr.
KingwoodTX 77339, SFA-116

936.273.7236
mc.advising@lonestar.edu 
3200 College Park Dr.
Conroe, TX 77384, Building E

LSC-North Harris

LSC-Tomball

LSC-Online

281.618.5481
nhcounselor@lonestar.edu
2700 W.W. Thorne Dr.
Houston, TX 77073, A-104

281.351.3300
tcinfo@lonestar.edu 
Sinh viên mới:
tc.newstudentinfo@lonestar.edu
30555 Tomball Parkway
Tomball, TX 77375, C-100

 

http://www.lonestar.edu/lsc-online