Chuyển Vào Đại Học

Nếu quý vị muốn chuyển từ LSCS sang trường cao đẳng hay đại học hai hoặc bốn năm khác, bí quyết để thành công và giảm căng thẳng chính là hoạch định trước. Dưới đây là các bước căn bản giúp quý vị theo đúng hướng và đạt được mục đích chuyển trường của mình:

BƯỚC 1: Gặp Cố Vấn để Chọn Chương Trình Bằng Cấp Phù Hợp

Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star cung cấp các môn học và chương trình phù hợp với nhu cầu của sinh viên. Để phù hợp với nhiệm vụ của trường cao đẳng cộng đồng, trường cao đẳng có các môn học chuyển trường, chương trình nhân lực hay nghề nghiệp, và các môn học tiếp tục cho các cơ hội học tập lâu dài.

BƯỚC 2: Tìm Hiểu Trường Cao Đẳng & Đại Học

Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu tìm hiểu các trường cao đẳng và đại học mà quý vị muốn chuyển đến. Điều quan trọng là quý vị cần có câu trả lời cho các câu hỏi sau đây:

Trường nào là phù hợp cho mình? Mình muốn theo học trường cao đẳng nhỏ hay lớn?
Trường nào cung cấp ngành của mình?
Loại trợ giúp tài chánh nào có sẵn cho mình?
Mình sẽ sống ở đâu? Có cần phải sống trong hay ngoài học xá không?
Trường này có cung cấp các dịch vụ giúp mình tìm việc làm không?

BƯỚC 3: Điền Đơn Xin Nhập Học Đúng Hạn

Sinh viên nên nộp đơn xin nhập học và trợ giúp tài chánh cho trường cao đẳng hay đại học mình muốn theo học càng sớm càng tốt. Mỗi cơ sở đều có thời hạn khác nhau, do đó nhớ tìm thời hạn của các trường lựa chọn hàng đầu và dành nhiều thời gian để nộp đơn.