Chương Trình Trả Tiền

Thông Tin về Chương Trình Trả Tiền Góp TouchNet                   

Quản lý chương trình trả tiền của quý vị
 
Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star chỉ cung cấp chương trình trả tiền góp trực tuyến thông qua myLoneStar của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star. Chương trình trả tiền góp là cách thuận tiện để lập ngân sách, trả học phí và lệ phí. Ghi danh vào chương trình trả góp trực tuyến mang đến sự tiện lợi và nhanh chóng:

 • Ghi danh vào chương trình trả học phí và lệ phí trực tuyến ngoại trừ các lớp bán kỳ và lớp học kỳ mùa Hè
 • Xem danh dách học phí và chi phí cho chương trình trên bảng tính ngân sách trực tuyến
 • Trả tiền trực tuyến.
 • Lập chương trình trả tiền góp tự động dùng thẻ tín dụng, ngân phiếu hay trương mục tiết kiệm
 • Nhận điện thư nhắc nhở về tiền trả sắp đến
 • Nhận thông báo qua điện thư khi chương trình có điều chỉnh về những thay đổi trong ghi danh
 • Lập người sử dụng được ủy nhiệm để xem thông tin về tiền trả và trả tiền.
 •  Muốn ghi danh vào chương trình trả tiền góp, viếng thăm Hệ Thống Quản Lý Chương Trình Trả Tiền của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star

Muốn sử dụng chương trình trả tiền trực tuyến, quý vị phải:

 • Được ghi danh vào lớp học có tín chỉ.
 • Có trương mục ngân phiếu Hoa Kỳ, trương mục tiết kiệm, thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng hợp lệ (Visa, Master Card, American Express, Discover)
 • Có địa chỉ email
 • Truy cập vào myLoneStar của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star từ bất cứ trang gốc nào của trường cao đẳng
 • Biết số thẻ sinh viên của mình (có trong myLoneStar)
 • Đóng $20 Lệ Phí Hành Chánh Chương Trình Trả Tiền cộng 50% tổng học phí và lệ phí vào lúc ghi danh.


Lệ Phí Chương Trình Trả Tiền Góp

 • Lệ Phí Hành Chánh Chương Trình Trả Tiền - $20.00 (không hoàn lại)
 • Lệ Phí Ngân Phiếu Không Bảo Chứng - $30.00 + thuế, nếu có (bao gồm giao dịch ngân phiếu điện tử ACH)
 • Lệ Phí Trả Tiền Trễ - $25.00 mỗi lần trả tiền quá hạn

Thay Đổi Thời Khóa Biểu
Khi sinh viên lấy thêm hay bỏ lớp, số tiền dư và bất cứ số tiền trả góp nào chưa đáo hạn sẽ được điều chỉnh trong vòng 24 giờ kể từ lúc lấy thêm/bỏ lớp. Sinh viên chỉ được phép ghi danh vào một chương trình trả tiền mỗi học kỳ.

Thí Dụ về Chương Trình Trả Tiền Góp
Sinh viên có hóa đơn tổng học phí và lệ phí sau cùng là $516.00 sẽ nợ tiền góp như sau:

Lệ phí hành chánh:

 $20.00 đáo hạn lúc ghi danh vào chương trình trả tiền

 Tiền góp

Ngày trả

Số tiền phải trả

 1 trên 3

 Thời hạn trả

 $258.00

 2 trên 3

 Tuần học thứ năm

 $129.00

 3 trên 3

 Tuần học thứ mười

 $129.00

Không có chương trình trả tiền sau thời hạn trả tiền do ghi danh trễ.      
Không có chương trình trả tiền cho lớp học bán kỳ hay lớp học kỳ mùa Hè.

CHI PHÍ TRUY THU TIỀN:
Nếu không trả tiền đầy đủ theo thông báo của trường cao đẳng thì những khoản nợ này có thể được chuyển sang cơ quan thu bên ngoài và phòng tín dụng thích hợp. Chi phí truy thu tiền sẽ được cộng vào khoản nợ ban đầu và sinh viên phải trả những chi phí này, cũng như chi phí luật sư, nếu có. Ngoài ra, tất cả số tiền chưa trả sẽ dẫn đến hồ sơ sinh viên, bằng cấp, phiếu điểm bị lưu giữ và cản trở việc ghi danh trong tương lai.

Thông tin liên hệ và giúp đỡ
Muốn được giúp đỡ về vấn đề trả tiền qua Touchnet và hệ thống chương trình trả tiền, hãy liên hệ với chúng tôi tại:
Ðiện thư (e-mail):epayhelp@lonestar.edu
Điện thoại: 832-813-6600

Trả lời qua điện thoại và  email trong giờ làm việc:
Mùa hè: Thứ Hai - thứ Năm 7:30 sáng - 5:00 chiều                           

Mùa Thu và mùa Xuân: Thứ Hai - thứ Sáu 8:00 sáng - 5:00 chiều