×

Hurricane Laura Update

LSC will re-open access to buildings Monday, Aug. 31. Student Services are currently available online. Visit LoneStar.edu/Fall2020 for more information about fall classes.

Việt

Group of three students on campus

Chào mừng quý vị đến Trường Cao Đẳng Lone Star (Lone Star College).

Trường Cao Đẳng Lone Star bao gồm 7 chi nhánh với hơn 95,000 sinh viên ghi danh. Tại đây chúng tôi cung cấp các lớp học và chương trình phù hợp để đáp ứng nhu cầu của học viên.

Chương Trình Anh Ngữ cho Những Người Nói Ngôn Ngữ Khác (ESOL)

Sinh Viên Quốc Tế

Chào mừng quý vị đến Trường Cao Đẳng Lone Star (Lone Star College)!

Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star (Lone Star College System, hay LSCS) là hệ thống trường cao đẳng cộng đồng bách khoa gồm năm chi nhánh: LSC-CyFair, LSC-Houston North, LSC-Kingwood, LSC-Montgomery, LSC-North Harris, LSC-Tomball và LSC-University Park.

Các nhân viên của trường Cao Đẳng Lone Star luôn luôn vui vẻ và sẵn sàng cung cấp đầy đủ mọi chi tiết cần thiết để  phục vụ một cách hữu hiệu cho các sinh viên quốc tế ghi danh tại đây 

Nếu bạn là sinh viên mới hoặc bạn đang muốn chuyển trường  từ cao đằẳng hay đại học tại Hoa Kỳ, xin bạn hãy vào phần"Sinh Viên Mới" và "Tư Vấn"  để biết rõ mọi chi tiết.

Mỗi chi nhánh có một vị cố vấn cho sinh viên quốc tế. Đây là người hỗ trợ chánh cho bạn. Vị cố vấn này sẽ trả lời mọi thắc mắc của bạn về thềể lệ ghi danh nhập học, chương trình học tập, những nội quy trong trường, bảo hiểm y tế, và các nhu cầu tư vấn khác. 

Trợ Giúp Tài Chánh và Học Phí

Chào mừng quý vị đến mạng lưới Trợ Giúp Tài Chánh (Financial Aid) Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star.  Nếu theo học Trường Cao Đẳng Lone Star là niềm mơ ước của quý vị, thì nộp đơn xin trợ giúp tài chánh có thể giúp quý vị đạt được mục tiêu học tập của mình.

Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star theo sát Nguyên Tắc Đạo Đức (Principle of Ethics) và Quy Tắc Hành Xử (Code of Conduct), trong đó định rõ mục tiêu chánh của ban nhân viên trợ giúp tài chánh là giúp sinh viên phát huy tiềm năng học vấn bằng cách cung cấp nguồn hỗ trợ tài chánh thích hợp. Chúng tôi luôn giữ gìn chuẩn mực của cách hành xử chuyên nghiệp trong mọi khía cạnh khi thực thi trách nhiệm của mình.

Liên Hệ

Khoa Anh Ngữ cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác tại LSCS

 Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star (Lone Star College System, hay LSCS) là hệ thống trường cao đẳng cộng đồng bách khoa gồm năm chi nhánh: LSC-CyFair, LSC-Houston North, LSC-Kingwood, LSC-Montgomery, LSC-North Harris, LSC-Tomball và LSC-University Park.


Vietnamese StudentsCác nhân viên của trường Cao Đẳng Lone Star luôn luôn vui vẻ và sẵn sàng cung cấp đầy đủ mọi chi tiết cần thiết để  phục vụ một cách hữu hiệu cho các sinh viên quốc tế ghi danh tại đây 
Tìm hiểu thêm

Vietnamese StudentsNếu bạn là sinh viên mới hoặc bạn đang muốn chuyển trường  từ cao đằẳng hay đại học tại Hoa Kỳ, xin bạn hãy vào phần"Sinh Viên Mới" và "Tư Vấn"  để biết rõ mọi chi tiết.

Mỗi chi nhánh có một vị cố vấn cho sinh viên quốc tế. Đây là người hỗ trợ chánh cho bạn. Vị cố vấn này sẽ trả lời mọi thắc mắc của bạn về thềể lệ ghi danh nhập học, chương trình học tập, những nội quy trong trường, bảo hiểm y tế, và các nhu cầu tư vấn khác.
Tìm hiểu thêm

Make LSC part of your story.