Sinh Viên Quốc Tế

Chào mừng quý vị đến Trường Cao Đẳng Lone Star (Lone Star College)!

Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star (Lone Star College System, hay LSCS) là hệ thống trường cao đẳng cộng đồng bách khoa gồm năm chi nhánh: LSC-CyFair, LSC-Kingwood, LSC-Montgomery, LSC-North Harris và LSC-Tomball.

Các nhân viên của trường Cao Đẳng Lone Star luôn luôn vui vẻ và sẵn sàng cung cấp đầy đủ mọi chi tiết cần thiết để  phục vụ một cách hữu hiệu cho các sinh viên quốc tế ghi danh tại đây

Nếu bạn là sinh viên mới hoặc bạn đang muốn chuyển trường  từ cao đằẳng hay đại học tại Hoa Kỳ, xin bạn hãy vào phần"Sinh Viên Mới" và "Tư Vấn"  để biết rõ mọi chi tiết.

Mỗi chi nhánh có một vị cố vấn cho sinh viên quốc tế. Đây là người hỗ trợ chánh cho bạn. Vị cố vấn này sẽ trả lời mọi thắc mắc của bạn về thềể lệ ghi danh nhập học, chương trình học tập, những nội quy trong trường, bảo hiểm y tế, và các nhu cầu tư vấn khác.