Chuyển Trường và Phiếu Điểm

Chúng tôi hiểu rằng tiến trình chuyển trường rất khó khăn. Đó là lý do Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star cố gắng làm cho tiến trình này càng đơn giản càng tốt. Sinh viên chuyển trường của chúng tôi đến từ nhiều trường cao đẳng và đại học khác nhau. Có lẽ quý vị hiện theo học tại trường khác và thấy rằng trường này không đáp ứng nhu cầu học tập của mình. Hoặc quý vị về nhà để nghỉ hè hay nghỉ đông và muốn lấy thêm vài giờ tín chỉ nữa. Dù cho đó là lý do gì đi chăng nữa, LSCS rất hân hạnh được giúp đỡ quý vị.

Các cố vấn của LSCS có thể giúp quý vị nộp đơn xin nhập học, chọn khóa học chuyển sang trường cao đẳng “quê nhà” của mình, và giúp quý vị trong tiến trình ghi danh. Chúng tôi cũng giúp quý vị làm quen với trường và những gì mà học xá cung cấp bao gồm chương trình lấy bằng cấp, đời sống sinh viên, giảng viên và ban nhân viên xuất sắc, và đời sống học xá năng động của chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được giúp đỡ quý vị!

 

Quý vị có muốn tìm hiểu thêm về tiến trình chuyển trường không? Hãy xem "transfer resources" (tài nguyên chuyển trường) của chúng tôi cung cấp cho quý vị:  

  • Chỉ Dẫn về Chuyển Trường
  • Nhập Học Nhiều Nơi
  • Hệ Thống Số Khóa Học Phổ Biến Texas (Texas Common Course Number System, hay TCCN)