Tư Vấn cho Sinh Viên Quốc Tế

Về Lớp Học của Chúng Tôi

Tổ chức của chúng tôi là một tổ chức cộng đồng mang tính quốc tế đa dạng và rộng lớn tuy nhiên vẫn được thu nhỏ lại để giúp bạn cảm thấy thoải mái trong một môi trường thân thiện. Các lớp học của chúng tôi có sĩ số ít cùng với đội ngũ giảng viên và nhân viên vừa tài giỏi vừa tận tâm sẽ truyền đạt đến các bạn những kiến thức giá trị và hữu ích cho tương lai của các bạn.

Ghi danh tại bất cứ học xá nào trong năm học xá của chúng tôi gồm ba tiến trình: ghi danh nhập học, tư vấn và ghi danh khóa học.

Khởi Đầu

Quý vị phải có bảo hiểm y tế thích hợp và chuyển tất cả các phiếu điểm trước đây cho chuyên viên tư vấn sinh viên quốc tế trước khi quý vị có thể ghi danh vào lớp học. Quý vị cũng phải đến gặp chuyên viên tư vấn để bàn thảo về bài trắc nghiệm khảo thí.

Trước khi lớp học khai giảng, quý vị phải ghi danh vào các buổi chọn ngành cho sinh viên quốc tế tại học xá mình sẽ theo học.

Các Buổi Chọn Ngành

Mỗi học xá đều tổ chức các buổi chọn ngành dành riêng cho sinh viên quốc tế.

 • Các ngày trong năm 2009
  Các buổi tham vấn này được thực hiện vài tuần trong niên học. Phải nhớ hỏi rõ vị cố vấn sinh viên quốc tế về ngày này và sắp xếp để tham dự buổi tham vấn bắt buộc này.

Y Tế

Mọi mẫu tài liệu y tế, thông tin bảo hiểm và các đòi hỏi khác đều có ở trang Medical(Y Tế).

Các nguồn thông tin dưới đây có thể giúp quý vị chọn chương trình và khóa học, và giúp quý vị chuẩn bị để bàn thảo với vị cố vấn sinh viên quốc tế. Xin lưu ý rằng với tư cách là sinh viên quốc tế, quý vị chỉ đủ tiêu chuẩn ghi danh vào một khóa học LSC-Trực Tuyến trong thời gian theo học tại Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star.

 • Chương trình
 • Học phí
 • Khóa học
 • Tiền trả
 • Ghi danh
 • Chuyển trường
 • Phiếu điểm
 • Bài trắc nghiệm khảo thí
 • Tốt nghiệp
 • Việc làm

Muốn biết thông tin về học xá, xin duyệt qua mạng lưới (Web site) Student Services (Dịch Vụ Sinh Viên) hoặc liên lạc với vị cố vấn sinh viên quốc tế.

LSC-CyFair

LSC-FairbanksCenter

LSC-Kingwood

LSC-Montgomery

Henry Phan
LRNC Bldg/142-F
Điện thoại: (832) 482-1031
Điện sao (fax): (281) 290-5286

Tina Donovan
LRNC Bldg 142-H
Điện thoại: (281) 290-3512
Điện sao (fax): (281) 290-5286

Jennifer Cantu
FAIR Bldg/120
Điện thoại: (832) 782-5011
Điện sao (fax): (832) 782-5065

Ita Jervis
SSC-111
Điện thoại: (281) 312-1536

Anna Beal
C Bldg/112
Điện thoại: (936) 273-7049
Điện sao (fax): (936) 273-7234

Alejandra Luna
C Bldg 112
Điện thoại: (936) 273-7049
Điện sao (fax): (936) 273-7234

LSC-North Harris

LSC-System Văn phòng

LSC-Tomball

LSC-University Park

Juanita Garcia
Student Services Building Room 108A
Điện thoại: (281) 618-5716
Điện sao (fax): (281) 765-7712

Nithy Sevanthinathan
District Director
Điện thoại: (832) 813-6813
Điện sao (fax): (832) 813-6714

Stacey Carrasco
C100
Điện thoại: (281) 401-1850
Điện sao (fax): (281) 357-3773

Barbara Lujan
S-114
Điện thoại: (281) 351-3386

Stacey Carrasco
Building 13, 200 H
Điện thoại: (281) 401-1850
Điện sao (fax): (281)357-3773

Nithy Sevanthinathan
District Director
Điện thoại: (832) 813-6813
Điện sao (fax): (832) 813-6714