Sinh Viên Mới

Ghi Danh Nhập Học cho Sinh Viên Quốc Tế Mới

 

 

 

 

Chào mừng quý vị đến nơi du học tuyệt vời!

Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star ghi danh hơn 1800 sinh viên từ 95 quốc gia tại năm học xá của chúng tôi. 

Theo quy định, các sinh viên quốc tế theo học tại Hoa Kỳ phải là sinh viên toàn nhiệm và có lý do nhập cảnh chính đáng với Sở Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (United States Citizenship and Immigration Services, hay USCIS).

Muốn theo học tại một trong những trường cao đẳng của chúng tôi, quý vị phải có thị thực (visa) F-1. Sau khi quý vị được chấp thuận cho nhập học tại trường cao đẳng, vị cố vấn sẽ gởi cho quý vị tập tài liệu chào mừng nhập học có mẫu SEVIS I-20 – dùng để xin thị thực sinh viên F-1 tại tòa đại sứ hay lãnh sự Hoa Kỳ địa phương.

Trước khi được phỏng vấn để cấp thị thực sinh viên, quý vị cần phải trả lệ phí SEVIS qua bưu điện bằng cách dùng mẫu I-901, Western Union, hoặc đăng nhập vào http://www.fmjfee.com/. Quý vị phải xuất trình biên lai cho tòa đại sứ hay lãnh sự Hoa Kỳ trước khi được phỏng vấn.

Người nộp đơn ghi danh sinh viên quốc tế tương lai

Chúng tôi là cơ sở giáo dục ghi danh mở rộng, và bước đầu tiên của quý vị là nộp đơn xin nhập học. Xin liên lạc với một trong những vị cố vấn sinh viên quốc tế trước khi nộp đơn. Nếu quý vị đang ở tại Hoa Kỳ, xin liên lạc với chuyên viên tư vấn sinh viên quốc tế tại một trong năm học xá của chúng tôi để biết thủ tục chuyển trường và ghi danh.

Ghi danh tại bất cứ học xá nào trong năm học xá của chúng tôi gồm ba tiến trình: ghi danh nhập học, tư vấn và ghi danh khóa học. Cần phải có các tài liệu sau đây để ghi danh nhập học:

 • Đơn ghi danh sinh viên quốc tế
 • Chứng minh nguồn bảo lãnh tài chánh
 • Chứng minh trình độ thông thạo Anh ngữ
 • Chứng minh tốt nghiệp trung học đệ nhị cấp hoặc học lực cao đẳng (nghĩa là, hồ sơ học bạ trung học đệ nhị cấp chánh thức, giấy chứng nhận nghỉ học sau khi hoàn tất trung học đệ nhị cấp, phiếu điểm cao đẳng/đại học).

Tiến Trình Nộp Đơn

1 - Điền và ký tên vào Đơn Ghi Danh Sinh Viên Quốc Tế (dạng PDF). Liên lạc với chuyên viên tư vấn sinh viên quốc tế để được hướng dẫn về mẫu này. Điền đơn ghi danh nhập học phổ thông trực tuyến.

2 - Nộp tài liệu chứng minh nguồn bảo lãnh tài chánh - Mọi người nộp đơn ghi danh đều phải nộp Bản Xác Nhận Bảo Lãnh Tài Chánh (Financial Responsibility Statement)(dạng PDF) đã điền đầy đủ và ký tên và bản xác nhận từ một cơ sở tài chánh (theo Mỹ kim) cho biết có đủ ngân quỹ trong thời gian theo học. 

Người nộp đơn ghi danh được người khác bảo lãnh phải nộp bức thư từ chủ hãng của người bảo lãnh cho biết chức vụ, thâm niên làm việc tại hãng và mức lương bổng hàng năm của họ.

3 -Nộp tài liệu chứng minh trình độ thông thạo Anh ngữ - Người không thông thạo Anh ngữ phải dự thi kỳ thi Anh Ngữ là Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a Second Language, hay ESOL) COMPASS và được tổ chức trong Chương Trình Anh Ngữ Tăng Cường (Intensive English Program). Có thể nộp các tài liệu sau đây để chứng minh trình độ thông thạo Anh ngữ:

 • Trắc Nghiệm Anh Ngữ như là Ngoại Ngữ (Test of English as a Foreign Language, hay TOEFL) - Điểm thi tối thiểu là 530 (thi viết) hoặc 197 (thi trên máy điện toán)
 • Phiếu điểm từ sơ sở được công nhận tại Hoa Kỳ cho thấy đã hoàn tất môn thi viết trình độ cao đẳng (không là ESOL)
 • Phiếu điểm chánh thức từ cơ sở ở ngoại quốc khi Anh ngữ là ngôn ngữ giảng dạy chánh tại nơi đó
 • Hoàn tất chương trình Anh ngữ tăng cường được Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star chấp thuận

Sinh viên chuyển trường

Sinh viên F-1 chuyển trường từ trường cao đẳng/đại học khác tại Hoa Kỳ phải nộp các tài liệu sau đây cho Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star:

 • Hộ chiếu, thị thực và thẻ I-94
 • Các I-20 từ mọi trường học trước đây
 • Phiếu điểm chánh thức từ mọi cơ sở đã theo học tại Hoa Kỳ
 • Tài liệu chứng minh nguồn bảo lãnh tài chánh
 • Mẫu Thông Tin Chuyển Vào (Transfer-In Information form)(dạng PDF) cho Sinh Viên Quốc Tế
 • Điểm thi trắc nghiệm xếp lớp (TASP/THEA, Compass, v.v...), nếu có
 • Mẫu Duy Trì Tình Trạng F-1 (Maintaining Your F-1 Status form) (dạng PDF) đã ký tên và đề ngày

Cũng có thể thấy tìm tất cả các mẫu liệt kê trong trang này ở trang Forms (Các Mẫu).

Tài Liệu Học Bạ

Quý vị muốn ghi danh tại một trong năm học xá của chúng tôi, thì chúng tôi cần xem phiếu điểm học tập của quý vị bằng tiếng Anh. Quý vị phải nộp phiếu điểm chánh thức. Xin liên lạc với chuyên viên tư vấn sinh viên quốc tế để biết cần phải nộp các tài liệu học bạ bổ túc nào để ghi danh nhập học.

Người nộp đơn ghi danh chuyển trường muốn chuyển các tín chỉ lấy được bên ngoài Hoa Kỳ phải nộp bản giám định từng khóa học của Dịch Vụ Giáo Dục Quốc Tế (International Education Services) thuộc Hiệp Hội Viên Chức Giáo Vụ và Ghi Danh Nhập Học Cao Đẳng Mỹ (American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers, hay AACRAO), hoặc hội viên Hiệp Hội Dịch Vụ Giám Định Tín Chỉ Quốc Gia (National Association of Credential Evaluation Services, hay NACES).

**Quan trọng** Tiến trình này có thể thay đổi tùy theo tòa đại sứ, và có thể phải tốn vài trăm Mỹ kim và mất nhiều tuần hay nhiều tháng để hoàn tất, nên hoạch định sớm.

Các Buổi Chọn Ngành

Mỗi học xá đều tổ chức các buổi chọn ngành dành riêng cho sinh viên quốc tế.

 • Các ngày trong năm 2010
  Các buổi tham vấn này được thực hiện vài tuần trong niên học. Phải nhớ hỏi rõ vị cố vấn sinh viên quốc tế về ngày này và sắp xếp để tham dự buổi tham vấn bắt buộc này.