Trợ Giúp Tài Chánh và Học Phí

Chào mừng quý vị đến mạng lưới Trợ Giúp Tài Chánh (Financial Aid) Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star.  Nếu theo học Trường Cao Đẳng Lone Star là niềm mơ ước của quý vị, thì nộp đơn xin trợ giúp tài chánh có thể giúp quý vị đạt được mục tiêu học tập của mình.

Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star theo sát Nguyên Tắc Đạo Đức (Principle of Ethics) và Quy Tắc Hành Xử (Code of Conduct), trong đó định rõ mục tiêu chánh của ban nhân viên trợ giúp tài chánh là giúp sinh viên phát huy tiềm năng học vấn bằng cách cung cấp nguồn hỗ trợ tài chánh thích hợp. Chúng tôi luôn giữ gìn chuẩn mực của cách hành xử chuyên nghiệp trong mọi khía cạnh khi thực thi trách nhiệm của mình.

Dùng các kết nối bên dưới để tìm hiểu về các loại trợ giúp có sẵn:

 • Học bổng
 • Trợ cấp                                                                                                                      
 • Vay mượn                                                                                                                                             
 • Vừa học vừa làm
 • Điều ngoại lệ, miễn trừ, và chương trình học phí trả trước
 • Phiếu trả tiền mua sách vở

  Hơn nữa, cũng xin nhớ duyệt qua Thời Hạn và Điều Kiện Trợ Giúp Tài Chánh ảnh hưởng đến đơn xin trợ giúp tài chánh của quý vị.

  Cảnh giác: Đừng trả tiền để điền vào FAFSA của quý vị - mẫu này miễn phí! Hãy viếng fafsa.govđể lấy mẫu miễn phí.

  Đừng bỏ lỡ - Hãy nộp đơn ngay hôm nay!
  Thời hạn nộp đơn ưu tiên cho học kỳ mùa xuân đã kết thúc nhưng đơn xin vẫn tiếp tục được cứu xét trong suốt học kỳ. Xin chờ 4-6 tuần lễ để chúng tôi cứu xét đơn của quý vị. Tham vấn với phòng trợ giúp tài chánh của học xá để biết quý vị có vẫn còn đủ tiêu chuẩn nộp đơn hay không.

  Không tìm thấy những gì quý vị muốn tìm? Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin.

  LSC-CyFair

  LSC-Kingwood

  LSC-Montgomery

  LSC-North Harris

  LSC-Tomball

  Điện thoại: 281.290.3200, điện sao (fax): 281-290-5286

  cfcinfo@lonestar.edu

  9191 Barker Cypress Rd
  Cypress, TX 77433
  LRNC-144

  Giờ làm việc:
  Thứ Hai-thứ Năm: 8:00 sáng-7:00 tối
  Thứ Sáu: 8:00 sáng-4:30 chiều
  Thứ Bảy: 9:00 sáng-2:00 chiều

  Điện thoại: 281-312-1606, điện sao (fax):
  281-312-1478

  kcfinaid@lonestar.edu
  20000 Kingwood Dr,
  Kingwood TX 77339
  SFA 119

  Giờ làm việc:
  Thứ Hai-thứ Năm: 8:00 sáng-7:00 tối
  Thứ Sáu:  8:00 sáng-5:00 chiều
  Thứ Bảy: 9:00 sáng-2:00 chiều

  Điện thoại: 936-273-7227, điện sao (fax):
  936-273-7234

  mcfinaid@lonestar.edu

  3200 College Park Dr
  Conroe, TX 77384
  Building E

  Giờlàm việc:
  Thứ Hai-thứ Tư: 8:00 sáng-7:00 tối
  Thứ Năm: 9:00 sáng-7:00 tối
  Thứ Sáu: 9:00 sáng-2:00 chiều

  Điện thoại: 2816185464,
  điện sao (fax):281-618-7171

  nhfinaid@lonestar.edu 

  2700 W.W. Thorne Dr
  Houston, TX 77073
  ACAD

  Giờ làm việc:
  Thứ Hai-thứ Năm: 8:00 sáng-7:00 tối
  Thứ Sáu: 8:00 sáng-4:30 chiều

  Điện thoại: 281-351-3300, điện sao (fax): 281-357-3786

  tbfinaid@lonestar.edu

  30555 Tomball Pkwy
  Tomball, TX 77375
  C-100

  Giờ làm việc:
  Mon: 8 a.m.-7 p.m.
  Tue-Thu: 8 a.m.-4:30 p.m.
  Thứ Sáu: 9:00 sáng-4:30 chiều

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •