Chuyển Trường Sang LSCS

Dù quý vị là sinh viên mới, sinh viên chuyển trường, hay sinh viên chuyển tiếp thì tiến trình nhập học đều như nhau cho mọi sinh viên. Các sinh viên sẽ phải điền vào đơn xin nhập học trực tuyến hay bằng cách viếng thăm Văn Phòng Dịch Vụ Sinh Viên tại học xá gần nhất. Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star nhận đơn xin nhập học suốt năm và không tốn lệ phí khi nộp đơn xin nhập học vào trường cao đẳng của chúng tôi.

Nếu đã có tín chỉ từ trường cao đẳng hay đại học khác thì quý vị cần làm theo các bước sau đây trước khi có thể ghi danh học tại Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star.

BƯỚC 1: Xin Phiếu Điểm Chính Thức

Xin phiếu điểm chính thức từ tất cả các trường cao đẳng hay đại học quý vị đã theo học trước đó. Nhờ trường cao đẳng hay đại học gởi phiếu điểm qua bưu điện cho học xá của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star quý vị dự định theo học.

BƯỚC 2: Nộp Đơn Xin Nhập Học

Trong khi chờ phiếu điểm gởi đến, quý vị nên điền vào đơn xin nhập học của Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star. Nếu quý vị có một bản phiếu điểm hay bảng điểm, xin mang theo khi đến gặp nhân viên cố vấn. Điều này giúp các cố vấn học vụ biết được quý vị có đáp ứng điều kiện tiên quyết cho các môn học mình muốn ghi danh hay không.

BƯỚC 3: Trắc Nghiệm Xếp Lớp

Trừ khi đáp ứng một số điều ngoại lệ, quý vị cần phải nộp điểm trắc nghiệm xếp lớp như điểm ACT, SAT, TAKS, THEA, ASSET, ACCUPLACER, hay COMPASS. Nếu không làm trắc nghiệm xếp lớp thì quý vị có thể phải làm bài trắc nghiệm khảo thí.

BƯỚC 4: Gặp Cố Vấn

Khi chuyển môn học từ trường cao đẳng sang đại học, điều quan trọng là sinh viên nên biết được lớp nào sẽ chuyển vào chương trình lấy bằng cấp của mình. Các cố vấn học vụ có các tài nguyên và dụng cụ & chỉ dẫn chuyển trường giúp quý vị xác định môn học nào chuyển sang trường cao đẳng hay đại học của quý vị.

BƯỚC 5: Ghi Danh Lớp Học

Một khi quý vị đã được cố vấn và hiểu rõ trước khi ghi danh, bắt đầu tìm các môn học sử dụng Easy Search hay My Records. Các lựa chọn trực tuyến này chỉ cho quý vị biết những lớp khai giảngmà mình có thể ghi danh. Quý vị có thể ghi danh lớp học trực tuyến, qua điện thoại, hay đích thân ghi danh với nhân viên Dịch Vụ Sinh Viên.