Nhập Học

Chào mừng các bạn đến Hệ Thống Trường Cao Đẳng Lone Star!

LSCS là cơ sở ghi danh mở rộng nhận tất cả sinh viên. Nhu cầu học tập của học viên là ưu tiên cao nhất và mục đích của chúng tôi. Trường cung cấp chỉ dẫn và dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao để học viên có thể đạt được mục đích học tập và nghề nghiệp của bạn. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ tốt nhất cho học viên trong suốt quá trình nhập học và ghi danh. Chúng tôi rất hân hạnh giúp đỡ các bạn!

CÁC BƯỚC KHỞI ĐẦU:

BƯỚC 1: Điền vào Chỉ Dẫn Ghi Danh Trực Tuyến 

BƯỚC 2:  Nộp Đơn Nhập Học và Trợ Giúp Tài Chánh

BƯỚC 3:  Trắc Nghiệm Xếp Lớp

• Lấy phiếu trắc nghiệm xếp lớp 
• Đóng lệ phí xếp lớp
• Làm bài trắc nghiệm

BƯỚC 4:  Tham dự buổi Tư Vấn Định Hướng cho Sinh Viên Mới.

BƯỚC 5:  Ghi Danh

BƯỚC 6:  Đóng Tiền Học

BƯỚC 7:  Mua Sách

BƯỚC 8:  Làm Thẻ Sinh Viên

• Viếng thăm học xá để biết thêm thông tin

BƯỚC 9:  Nhập học

 Nếu cần giúp đỡ?
Hãy liên lạc với Dịch Vụ Sinh Viên để được giúp đỡ thêm.

Ủy quyền cho đại diện
 
Nếu học viên cần người khác ghi danh, đăng ký hay làm việc với trường cao đẳng. Chúng tôi cần
học viên nộp Mẫu Ủy Quyền Khai Trình Thông Tin Sinh Viên (Authorization to Release Student Information form).

Mẫu Thông tin cá nhân

Nếu học viên không muốn lấy các thông tin từ hồ sơ sinh viên của mình thì xin hãy nộp Mẫu Khai Trình Riêng Tư FERPA (FERPA Privacy Release form)